1. Účastníci>2. Objednávateľ>3. Rekapitulácia
Záväzná registrácia

Počet objednaných lístkov
1

Celková cena
5000 € bez DPH

Zľavový kód


Účastník 1  Kontaktná osoba, ak je iná ako účastník    


Kontaktnej osobe zasielame potvrdenie o záväznom prihlásení a zálohovú faktúru. Obdrží tiež kópiu ogranizačných informácií, ktoré zasielame účastníkom.

Pokračovať ako:

Položky označené s * sú povinné.

Účastnícky poplatok

V poplatku je zahrnuté:
 • účasť na štúdiu
 • účasť na exkurziách v rámci štúdia
 • konzultácie a hodnotenie Master projektu
 • kontrolný deň
 • záverečná obhajoba so slávnostným ukončením štúdia
 • tablet s prístupom k elektronickým materiálom
 • študijné materiály v elektronickej podobe
 • tlačené formuláre navyše k elektronickej verzii
 • organizačné náklady
 • občerstvenie

Každý účastník navyše získa:
 • prístup do IPA knižnice
 • odborné brožúry v elektronickej podobe

Možnosť výberu platby na základe zmluvy: 2-krát, 4-krát alebo mesačne, čo je 312,50 Eur bez DPH.

Prvá splátka sa uhradí po podpise zmluvy o štúdiu.

Náklady na ubytovanie nie sú v cene účastníckeho poplatku.