Master štúdium priemyselného inžinierstvaNový ročník od 23. 9. 2021, ŽilinaRegistrácia

Jedinečná kombinácia odborných a manažérskych zručností vo výrobe

Od svojho vzniku v roku 2000 rozvíjame priemyselných inžinierov v komplexnom rozvojom programe Master štúdium priemyselného inžinierstva, ktoré je zamerané na oblasti, akými sú výroba, logistika, kvalita a zlepšovanie v nich prepojené na manažérske zručnosti. Je určené manažérom a špecialistom od úrovne stredného až po TOP manažment výrobných spoločností.

Staňte sa efektívnejší v riešení problémov

 Rozviňte svoju schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby
 Zamerajte sa na akciu na vašom pracovisku so všetkými účastníkmi štúdia
✓ Optimalizujte výrobné procesy s garantovanými prínosmi a s podporou osobného konzultanta
 Zvýšte svoju kvalifikáciu

Merateľné zlepšenia výrobných procesov

Od roku2000
Priemerné úspory na absolventa39 500 Eur
Počet absolventov276
Celkové dosiahnuté úspory13 mil Eur

Hlavní lektori

Róbert Debnár - IPA SlovakiaRóbert Debnár
Zaoberá sa oblasťou tímovej práce, motivácie a vizualizácie. Vedie rozvojové projekty u klientov vo výrobných a obchodných spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike.
Jozef Krišťak - IPA SlovakiaJozef Krišťak
Špecializuje sa na zvyšovanie výkonnosti firiem, lean manažment, kontinuálne zlepšovanie a je kouč Toyota KATA.
Ľudovít Boledovič - IPA SlovakiaĽudovít Boledovič
Špecializuje sa na zavádzanie systémov zlepšovania procesov, zavádzanie systémov údržby, rýchle pretypovanie strojov a liniek – SMED, analýzu a optimalizáciu procesov výrobných liniek.
Henrich Chomist - IPA SlovakiaHenrich Chomist
Špecializuje sa a na lektoring, osobnostný rozvoj, koučing, mentoring, poradenstvo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, personalistiky, personálny management a hodnotenie kvality ľudských zdrojov vo firme.
Lukáš Richter - IPA SlovakiaLukáš Richter
Lukáš sa zaoberá optimalizáciou tokov a projektovaním výrobných systémov, analýzou a normovaním práce, systémami nepretržitého zlepšovania, štíhlym riadením v nevýrobných oblastiach (služby a administratíva
Bronislav Balga - IPA SlovakiaBronislav Balga
Jeho hlavnými oblasťami pôsobenia sú metódy štíhlej výroby, systémy riadenia údržby, optimalizácia v energetike, desing systémov automatizácie, koncept produktívnej údržby, Six Sigma a Skill 8.
Ján Burieta - IPA SlovakiaJán Burieta
Špecializuje sa na metódy štíhlej výroby, metódy zvyšovania produktivity, oblasť kvality, Six Sigma a koncept produktívnej údržby.
Ján Juroš - IPA SlovakiaJán Juroš
Zaoberá sa projektovaním komplexných logistických systémov, logistickými "green field" projektami, optimalizáciámi existujúcich logistických konceptov - od expedičných skladov až po internú logistiku.

Vyjadrenia absolventov

Master štúdium hodnotím ako vynikajúcu možnosť osobnostného, ako aj profesného rozvoja. Veľkým prínosom okrem získanej úspory je praktický tréning priamo v spoločnostiach účastníkov Master štúdia.
Juraj Sládeček Kvalita, DS Smith Turpak Obaly, a.s.
Personálny rozvoj je pre firmu kľúčový. Toto bolo aj dôvodom absolvovania Master štúdia. Veľkým pozitívom je prepojenie teoretických východísk s praxou. Rotácia výroby v závodoch participujúcich je vynikajúca myšlienka. Zmysluplná je povinnosť realizovať projekt. Projekt „Implementácie TPM" v našej firme mal značené finančné i nefinančné benefity.
Ján Plutko Konateľ, Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o.
Master štúdium bolo rozhodne prínosom pre mňa a firmu. Pomohlo mi lepšie zvládnuť projekt, na ktorom som popri štúdiu pracoval a zároveň mi pomohlo lepšie sa pripraviť na novú pozíciu vo firme cez široký záber tém, s ktorými sa momentálne stretávam v dennodennej praxi.
Ľubor Príbiš Projektový manažér, ZF Slovakia, a.s.

Referencie

Miesto konania

IPA Slovakia, Žilina
  • 10 dní, ktoré sú v programe označené ako Soft moduly. Počas týchto dní sa riešia praktické problémy z jednotlivých firiem a účastník si tak zo školenia odnesie návody a akčné plány pre zlepšenie alebo praktickú aplikáciu danej témy v podniku.
 
V spoločnostiach účastníkov
  • 15 dní, ktoré sú v programe označené ako Hard moduly
IPA Slovakia
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Ako môžete pokračovať po ukončení Master štúdia?

Pozrite si ročnú manažérsku nadstavbu zameranú na manažérske zručnosti a koučing.