Master štúdiumod 12. 9. 2019, ŽilinaPriemyselné inžinierstvoRegistrácia

Od svojho vzniku v roku 2000 rozvíjame priemyselných inžinierov v komplexnom rozvojom programe Master štúdium priemyselného inžinierstva, ktoré je zamerané na oblasti, akými sú výroba, logistika, kvalita a zlepšovanie v nich. Je určené manažérom a špecialistom od úrovne stredného až po TOP manažment výrobných spoločností.

Staňte sa efektívnejší v riešení problémov

 Rozviňte svoju schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby

 Zamerajte sa na akciu na vašom pracovisku so všetkými účastníkmi štúdia

✓ Optimalizujte výrobné procesy s garantovanými prínosmi a s podporou osobného konzultanta

 Zvýšte svoju kvalifikáciu

Merateľné zlepšenia výrobných procesov

Od roku2000
Priemerné úspory na absolventa39 500 Eur
Počet absolventov276
Celkové dosiahnuté úspory13 mil Eur

Hlavní lektori

Róbert Debnár - IPA SlovakiaRóbert Debnár
Zaoberá sa oblasťou tímovej práce, motivácie a vizualizácie. Vedie rozvojové projekty u klientov vo výrobných a obchodných spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike.
Jozef Krišťak - IPA SlovakiaJozef Krišťak
Špecializuje sa na zvyšovanie výkonnosti firiem, lean manažment, kontinuálne zlepšovanie a je kouč Toyota KATA.
Ľudovít Boledovič - IPA SlovakiaĽudovít Boledovič
Špecializuje sa na zavádzanie systémov zlepšovania procesov, zavádzanie systémov údržby, rýchle pretypovanie strojov a liniek – SMED, analýzu a optimalizáciu procesov výrobných liniek.
Henrich Chomist - IPA SlovakiaHenrich Chomist
Špecializuje sa a na lektoring, osobnostný rozvoj, koučing, mentoring, poradenstvo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, personalistiky, personálny management a hodnotenie kvality ľudských zdrojov vo firme.
Lukáš Richter - IPA SlovakiaLukáš Richter
Lukáš sa zaoberá optimalizáciou tokov a projektovaním výrobných systémov, analýzou a normovaním práce, systémami nepretržitého zlepšovania, štíhlym riadením v nevýrobných oblastiach (služby a administratíva).
Bronislav Balga - IPA SlovakiaBronislav Balga
Jeho hlavnými oblasťami pôsobenia sú metódy štíhlej výroby, systémy riadenia údržby, optimalizácia v energetike, desing systémov automatizácie, koncept produktívnej údržby, Six Sigma a Skill 8.
Ján Burieta - IPA SlovakiaJán Burieta
Špecializuje sa na metódy štíhlej výroby, metódy zvyšovania produktivity, oblasť kvality, Six Sigma a koncept produktívnej údržby.
Monika Cigáneková - IPA SlovakiaMonika Cigáneková
Zaoberá sa hlavne oblasťou logistiky a priemyselných auditov, systémami riadenia zásob, optimalizáciou materiálových tokov a oblasťou projektovania výrobných systémov.

Vyjadrenia absolventov

Toto Master štúdium som odporučil aj mojím ďalším kolegom. Veľkou výhodou tohto štúdia je, že prebieha v rôznych firmách.
Radovan Mihálik Vedúci tímu kvality, Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Velkým přínosem pro mne byly studijní bloky zaměřené na měkké dovednosti, také exkurze v jiných firmách a na ně navazující diskuze se spolužáky. Zajímavý a přínosný byl také praktický náhled na aplikaci tvrdých dovedností.
Jiří Fürst Priemyslový inžinier, Česká zbrojovka, a.s.
Personálny rozvoj je pre firmu kľúčový. Toto bolo aj dôvodom absolvovania Master štúdia. Veľkým pozitívom je prepojenie teoretických východísk s praxou. Rotácia výroby v závodoch participujúcich je vynikajúca myšlienka. Zmysluplná je povinnosť realizovať projekt. Projekt „Implementácie TPM" v našej firme mal značené finančné i nefinančné benefity.
Ján Plutko Konateľ, Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o.

Referencie

Miesto konania

IPA Slovakia, Žilina
  • 10 dní, ktoré sú v programe označené ako Soft moduly. Počas týchto dní sa riešia praktické problémy z jednotlivých firiem a účastník si tak zo školenia odnesie návody a akčné plány pre zlepšenie alebo praktickú aplikáciu danej témy v podniku.
 
V spoločnostiach účastníkov
  • 15 dní, ktoré sú v programe označené ako Hard moduly
IPA Slovakia
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina