Organizácia

 • Účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje tému projektu s konkrétnymi očakávanými prínosmi
 • Podpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmi
 • Pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA, ktorý mu je radcom a konzultantom pri riešení náročnejších problémov počas štúdia
 • Realizácia tréningov zameraných na mäkké zručnosti, počas ktorých sa riešia praktické problémy z jednotlivých firiem a účastník si tak zo školenia odnesie návody a akčné plány pre zlepšenie alebo praktickú aplikáciu danej témy v podniku
 • Realizácia praktických tréningov priamo vo vybraných spoločnostiach je zameraná na riešenie problémov v daných oblastiach. Pri riešení sa postupuje spôsobom - analýza, návrhy a realizácia
 • Práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu
 • Priebežný reporting manažmentu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramu
 • Konzultácie zadaného projektu priamo počas tréningu alebo individuálne
 • Spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov)
 • Prezentácia výsledkov štúdia pred komisiou a manažmentom spoločnosti
 • Úspešné ukončenie Master štúdia a získanie certifikátu