Master štúdium priemyselného inžinierstvaNový ročník od 29. 9. 2022, ŽilinaRegistrácia

Jedinečná kombinácia odborných a manažérskych zručností vo výrobe

Od svojho vzniku v roku 2000 rozvíjame priemyselných inžinierov v komplexnom rozvojom programe Master štúdium priemyselného inžinierstva, ktoré je zamerané na oblasti, akými sú výroba, logistika, kvalita a zlepšovanie v nich prepojené na manažérske zručnosti. Je určené manažérom a špecialistom od úrovne stredného až po TOP manažment výrobných spoločností.

Staňte sa efektívnejší v riešení problémov

 Rozviňte svoju schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby
 Zamerajte sa na akciu na vašom pracovisku so všetkými účastníkmi štúdia
✓ Optimalizujte výrobné procesy s garantovanými prínosmi a s podporou osobného konzultanta
 Zvýšte svoju kvalifikáciu

Merateľné zlepšenia výrobných procesov

Od roku2000
Priemerné úspory na absolventa39 500 Eur
Počet absolventov276
Celkové dosiahnuté úspory13 mil Eur

Hlavní lektori

Róbert Debnár - IPA SlovakiaRóbert Debnár
Zaoberá sa oblasťou tímovej práce, motivácie a vizualizácie. Vedie rozvojové projekty u klientov vo výrobných a obchodných spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike.
Jozef Krišťak - IPA SlovakiaJozef Krišťak
Špecializuje sa na zvyšovanie výkonnosti firiem, lean manažment, kontinuálne zlepšovanie a je kouč Toyota KATA.
Ľudovít Boledovič - IPA SlovakiaĽudovít Boledovič
Špecializuje sa na zavádzanie systémov zlepšovania procesov, zavádzanie systémov údržby, rýchle pretypovanie strojov a liniek – SMED, analýzu a optimalizáciu procesov výrobných liniek.
Henrich Chomist - IPA SlovakiaHenrich Chomist
Špecializuje sa a na lektoring, osobnostný rozvoj, koučing, mentoring, poradenstvo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, personalistiky, personálny management a hodnotenie kvality ľudských zdrojov vo firme.
Lukáš Richter - IPA SlovakiaLukáš Richter
Lukáš sa zaoberá optimalizáciou tokov a projektovaním výrobných systémov, analýzou a normovaním práce, systémami nepretržitého zlepšovania, štíhlym riadením v nevýrobných oblastiach (služby a administratíva
Bronislav Balga - IPA SlovakiaBronislav Balga
Jeho hlavnými oblasťami pôsobenia sú metódy štíhlej výroby, systémy riadenia údržby, optimalizácia v energetike, desing systémov automatizácie, koncept produktívnej údržby, Six Sigma a Skill 8.
Ján Burieta - IPA SlovakiaJán Burieta
Špecializuje sa na metódy štíhlej výroby, metódy zvyšovania produktivity, oblasť kvality, Six Sigma a koncept produktívnej údržby.
Ján Juroš - IPA SlovakiaJán Juroš
Zaoberá sa projektovaním komplexných logistických systémov, logistickými "green field" projektami, optimalizáciámi existujúcich logistických konceptov - od expedičných skladov až po internú logistiku.

Vyjadrenia absolventov

Flexibilne sa menili zamerania jednotlivých tém podľa požiadaviek účastníkov. Mne osobne Master štúdium prinieslo väčší rozhľad pri riešení úloh, problémov a krízových situácií, poprípade viem, na koho sa obrátiť o radu.
Martin Trošan Production Engineering Section Leader, Panasonic Industrial Devices Slovakia, s.r.o.
Personálny rozvoj je pre firmu kľúčový. Toto bolo aj dôvodom absolvovania Master štúdia. Veľkým pozitívom je prepojenie teoretických východísk s praxou. Rotácia výroby v závodoch participujúcich je vynikajúca myšlienka. Zmysluplná je povinnosť realizovať projekt. Projekt „Implementácie TPM" v našej firme mal značené finančné i nefinančné benefity.
Ján Plutko Konateľ, Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o.
Master štúdium bolo rozhodne prínosom pre mňa a firmu. Pomohlo mi lepšie zvládnuť projekt, na ktorom som popri štúdiu pracoval a zároveň mi pomohlo lepšie sa pripraviť na novú pozíciu vo firme cez široký záber tém, s ktorými sa momentálne stretávam v dennodennej praxi.
Ľubor Príbiš Projektový manažér, ZF Slovakia, a.s.

Referencie

Miesto konania

IPA Slovakia, Žilina
  • 10 dní, ktoré sú v programe označené ako Soft moduly. Počas týchto dní sa riešia praktické problémy z jednotlivých firiem a účastník si tak zo školenia odnesie návody a akčné plány pre zlepšenie alebo praktickú aplikáciu danej témy v podniku.
 
V spoločnostiach účastníkov
  • 15 dní, ktoré sú v programe označené ako Hard moduly
IPA Slovakia
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Ako môžete pokračovať po ukončení Master štúdia?

Pozrite si ročnú manažérsku nadstavbu zameranú na manažérske zručnosti a koučing.