Registrácia končí 28. 9. 2022

Každá študijná skupina je obmedzená počtom 15 účastníkov, aby sme sa mohli detailne venovať prínosom jednotlivých účastníkov.

Záväzná registrácia

25 dní
16 mesiacov
Možnosť výberu počtu splátok
5000 € bez DPH

Účastnícky poplatok

V poplatku je zahrnuté:
 • účasť na štúdiu
 • účasť na exkurziách v rámci štúdia
 • konzultácie a hodnotenie Master projektu
 • kontrolný deň
 • záverečná obhajoba so slávnostným ukončením štúdia
 • tablet s prístupom k elektronickým materiálom
 • študijné materiály v elektronickej podobe
 • tlačené formuláre navyše k elektronickej verzii
 • organizačné náklady
 • občerstvenie

Každý účastník navyše získa:
 • prístup do IPA knižnice
 • odborné brožúry v elektronickej podobe

Možnosť výberu platby na základe zmluvy: 2-krát, 4-krát alebo mesačne, čo je 312,50 Eur bez DPH.

Prvá splátka sa uhradí po podpise zmluvy o štúdiu.

Náklady na ubytovanie nie sú v cene účastníckeho poplatku.