Program

* Hard moduly organizované vo firmách jednotlivých účastníkov sú zamerané na riešenie problémov v daných oblastiach. Pri riešení sa postupuje spôsobom – analýza, návrhy a realizácia. Tréningy sú zamerané najmä na akciu, teoretické materiály dostanú účastníci vopred a následne z nich budú detailne preberané len tie časti, ktoré budú slúžiť priamo na riešenie problémov. Absolvent získa praktické skúsenosti s riešením problémov v jednotlivých oblastiach.

** Počas soft modulov organizovaných v tréningovej miestnosti IPA Slovakia v Žiline sa riešia praktické problémy z jednotlivých firiem a účastník si tak zo školenia odnesie návody a akčné plány pre zlepšenie alebo praktickú aplikáciu danej témy v podniku.

Semester 1     Semester 2    

08:30 - 16:00

Správne veci správne*

1 deň (september)
Róbert Debnár
08:30 - 16:00

Manažment zmeny -  zmena myslenia a budovanie návykov**

1 deň (september)
08:30 - 16:00

Praktická cesta k Industry 4.0*

1 deň (október)
Bronislav Balga
08:30 - 16:00

Štíhly projektový manažment a zadefinovanie Master prác*

1 deň (október)
Róbert Debnár
08:30 - 01:00

Sila argumentácie a vyjednávania*

1 deň (november)
08:30 - 16:00

Umenie pýtať sa a viesť diskusiu**

1 deň (november)
08:30 - 16:00

Analýza procesov s využitím value stream mapy*

2 dni (december)
Lukáš Richter
08:30 - 16:00

Zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov*

2 dni (január)
Lukáš Richter
08:30 - 16:00

Konštruktívna spätná väzba**

1 deň (február)
08:30 - 16:00

Motiváciou k úspechu**

1 deň (február)