Absolventi z vyše 72 výrobných spoločnostíReferencie

"Master štúdium hodnotím veľmi dobre. Ďakujem lektorom z IPA za cenné skúsenosti získané počas štúdia. Odporúčam aj ostatným riadiacim pracovníkom absolvovať Master štúdium."
 • Martin Krajčovič, ŠVEC a SPOL, s.r.o.

"Štúdium hodnotím ako veľmi prínosné. Témy sú výberom a prierezom lean metodík, výrobného systému a personálnych záležitostí. Vedomosti využívam každodenne v praxi."
 • Ing. Peter Benčat, ZF Slovakia, a.s., Levice
 
"Master štúdium bolo rozhodne prínosom pre mňa a firmu. Pomohlo mi lepšie zvládnuť projekt, na ktorom som popri štúdiu pracoval a zároveň mi pomohlo lepšie sa pripraviť na novú pozíciu vo firme cez široký záber tém, s ktorými sa momentálne stretávam v dennodennej praxi. Úroveň lektorov bola na vysokej úrovni, navyše majú mnoho praktických skúseností z rôznych projektov, ktoré realizovali aj v jednotlivých firmách účastníkov školenia."
 • Ing. Ľubor Príbiš, ZF Slovakia, a.s.

"Personálny rozvoj je pre firmu kľúčový. Toto bolo aj dôvodom absolvovania Master štúdia. Veľkým pozitívom je prepojenie teoretických východísk s praxou. Rotácia výroby v závodoch participujúcich je vynikajúca myšlienka. Kombinácia výučby zameranej na hard a soft skills bola primeraná. Zmysluplná je povinnosť realizovať projekt. Projekt „Implementácie TPM" v našej firme mal značené finančné i nefinančné benefity."
 • Mgr. Ján Plutko, Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava, s.r.o.
 
"V rámci mojej účasti na vzdelávacom programe Master štúdium priemyselného inžinierstva chcem vyzdvihnúť: osobitný prístup, rozmanitosť ponuky produktov, bezchybne spracované podklady, prístup a ochotu prednášajúcich, možnosť zoznámiť sa s novými kolegami, výmenu skúseností a inšpiráciu pre budúcnosť. Do budúcna môžem vrelo odporučiť aj ďalším kolegom spoločnosť IPA Slovakia ako partnera k zvyšovaniu osobného rozvoja a spolupráce pri rôznych projektoch. Služby, ktoré spoločnosť poskytuje, sú na vysokej úrovni."
 • Jozef Boško, BSH Drives and Pumps, s.r.o.
 
"Som veľmi rada, že som sa mohla stať súčasťou Master štúdia priemyselného inžinierstva, ročník 2015-2016. Celé štúdium bolo pre mňa veľmi prínosné. Naučila som mnoho nových vecí, spoznala nové spoločnosti a hlavne spoznala nových ľudí ako spolužiakov, ale i ľudí zo spoločnosti IPA Slovakia. Veľkým prínosom boli pre mňa získané skúsenosti v rámci predmetov zameraných na soft skills. Tieto hodiny boli veľmi dobre realizované. Vyskúšali sme si reálne situácie, príklady."
 • Ing. Martina Paalová, Nemak Slovakia, s.r.o.
 
"Na začiatku to bola jedna veľká neznáma a samý otáznik. O čom to bude? Akí budú moji spolužiaci? A čo lektori? Nestrácam tu čas? Musím úprimne povedať, že tieto otázky dostali odpoveď hneď počas prvých stretnutí a na ďalšie stretnutia sme sa veľmi tešili, nakoľko sa z nás stala jedna super partia a boli sme zvedaví, čo nové sa dozvieme a uvidíme. Master štúdium určite odporučím ďalším mojim kolegom."
 • Lukáš Pinkas, Boge Elastmetall Slovakia a.s.
 
"Velkým přínosem pro mne byly studijní bloky zaměřené na měkké dovednosti, také exkurze v jiných firmách a na ně navazující diskuze se spolužáky. Zajímavý a přínosný byl také praktický náhled na aplikaci tvrdých dovedností. Informace a studijní materiály získané během master studia jsou pro mne cennou oporou a díky praktickému zaměření celého studia z nich budu i nadále čerpat."
 • Ing. Jiří Fürst, Česká zbrojovka, a.s.
 
„Štúdium ako celok hodnotím veľmi pozitívne. Výber jednotlivých tém a okruhov mi plne vyhovoval. Hoci som už o viacerých metódach počul, dokonca ich aj v praxi využívame, vždy je dobré si niečo zopakovať alebo vidieť trochu z iného pohľadu. Veľmi dobré bolo to, že väčšina stretnutí bola organizovaná priamo vo firmách, a mali sme možnosť vidieť, ako to vyzerá u susedov, príp. sa nechať inšpirovať. Úroveň lektorov veľmi dobrá. Ďakujem."
 • Ing. Martin Gába, ZF Slovakia, a.s.
 
"Možnosť návštevy iných firiem. Riešenie problémov v praxi. Výborne organizované školenia. Zaujímavý prístup lektorov – rôzne cvičenia počas prednášok udržiavali v neustálej pozornosti."
 • Lenka Gibalová, TESLA Liptovský Hrádok a.s.

„Organizácia štúdia bola na vysokej úrovni. Osobne pre mňa veľká skúsenosť, získal som veľa nových poznatkov. Niektoré z nich budem vedieť použiť ďalej v praxi. O tomto štúdiu som napísal článok v našich "Boge novinkách". Toto Master štúdium som odporučil aj mojím ďalším kolegom. Veľkou výhodou tohto štúdia je, že prebieha v rôznych firmách."
 • Ing. Radovan Mihálik, Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
 
„Školenie z pohľadu organizačného bolo prevedené na vysokej úrovni. Prednášajúci a ich prednášky boli taktiež na vysokej úrovni. Flexibilne sa menili zamerania jednotlivých tém podľa požiadaviek účastníkov. Mne osobne Master štúdium prinieslo väčší rozhľad pri riešení úloh, problémov a krízových situácií, poprípade viem, na koho sa obrátiť o radu. Ďakujem za príjemne strávené chvíle."
 • Ing. Martin Trošan, Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

„Master štúdium hodnotím ako vynikajúcu možnosť osobnostného, ako aj profesného rozvoja. Veľkým prínosom okrem získanej úspory je praktický tréning priamo v spoločnostiach účastníkov Master štúdia."
 • Ing. Juraj Sládeček, DS Smith Turpak Obaly, a.s.
 
„Jako účastník Master studia průmyslového inženýrství jsem získal teoretické a praktické dovednosti v oblasti Štíhlé výroby. V teoretické části osobnostního rozvoje jsem se zdokonalil v moderačních a prezentačních dovednostech. Mám dostatek informací jaké techniky použít při řešení problémů a jak správně načasovat a vést projekt. V druhé části studia, která byla spojená s tréninkem a implementacemi vybraných metod jsem kladně hodnotil jak formu prezentace, tak pozitivní praktickou ukázku přímo na vybraném výrobním provozu. Po ukončení studia umím lépe řídit změnu a řešit projekty v oblastech zvyšování produktivity práce. Dále snižovat náklady a eliminovat veškeré ztráty a formy plýtvání ve výrobě." 
 • Ladislav Kořínek, Hanácké železárny a pérovny a.s.
 
„Hlavné ciele zadaných projektov boli splnené, na ich základe vykázané prínosy pre daný výrobný odbor a firmu celkovo. Štúdium bolo vedené lektormi, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti s riešením projektov v reálnych firmách, teoretická príprava bola podporená praktickou skúškou v rôznych podnikoch. Materiály pre štúdium boli spracované a distribuované elektronickou formou vždy pred začatím konkrétnej prednášky, čo považujem za správny krok."
 • Ing. Juraj Turoň, Ing. Vladimír Dobšovič, ZF Slovakia, a.s.
 
„Tento vzdelávací program účelne kombinuje teoretické poznatky a praktické znalosti s cieľom zvládnuť ich použitie pri riešení reálnych úloh v praxi. Veľkým prínosom pre nás je to, že všetky tieto techniky priemyslového inžinierstva sú využiteľné v automobilovom priemysle, teda sú to veci, ktorými sa vieme dopracovať k želanej spokojnosti zákazníka. Ďalším plusom bolo, že sme sa mohli pozrieť aj do iných firiem a zúčastniť sa riešenia jednotlivých projektov našich kolegov."
 • Eduard Dovičic, Libor Zachar, Lubomír Novák, Boge Elastemtall Slovakia, a.s.
 
„Počas Master štúdia som pracovala na projekte, ktorým sme dokázali výrazným spôsobom ovplyvniť problematické procesy vo výrobe. Nakoľko toto štúdium ponúka možnosť využiť skúsenosti odborníkov vo forme osobného konzultanta, túto metódu tréningu vnímam ako nadčasovú a vysoko efektívnu. Konzultant má široký záber skúseností z rôznych oblastí priemyslu, ktorými pomáha účastníkovi Master štúdia napredovať v projekte efektívnym spôsobom. Spoločný čas strávený na konkrétnom projekte zahŕňa aj osobné konzultácie, čo predstavuje výhodu pre obidve strany, nakoľko každý zo zúčastnených má možnosť získať nové poznatky pre svoj osobný aj profesionálny rast."
 • Lenka Potočová, ECCO Slovakia, a.s.
 
„Master štúdium hodnotím pozitívne a ako hlavné prínosy vidím v riešení konkrétnych problémov z prostredia jednotlivých podnikov, získavanie skúseností od lektorov a medzi študentami navzájom. Samozrejme najväčší prínos vidím v záverečnej práci, ktorá sa vykonáva priamov podniku a pri ktorej si študent priamo overí získané vedomosti."
 • Ing. Peter Húska, Power – One s.r.o.

„Master štúdium, které jsem nevštěvoval, mne dala jasný směr a význam mé práce. Studium, je zaměřené na praxi což považuji za velice dobré. Studijní materiály, které jsem během studia získal, jsou pro mne dobrým rádcem a pomocníkem při řešení nových úloh a projektů. Všechny metody, které jsou probírané na Master studiu do sebe logicky zapadají. Tam kde jedna metoda končí (teoreticky) tam druhá začíná. I tréninkové hry byly nejen vtipné, ale i trefné."
 • Ivan Blažek, Norma Czech s.r.o.

„So štúdiom sme boli veľmi spokojní. Prinieslo nám veľa nových poznatkov a vedomostí, spoznali sme nové metódy a praktické príklady, akým spôsobom využiť metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Niektoré z nich sa nám podarilo aplikovať v našej práci už počas štúdia, a to hlavne v oblasti logistiky a výroby. Počas štúdia sme tiež spoznali nových kolegov, ktorí pracujú na rôznych pozíciách v úspešných firmách a ktorí zároveň do Master štúdia priniesli aj mnoho praktických poznatkov a skúseností. Pozitívne hodnotíme taktiež lektorov, ich prístup, praktické skúsenosti a zároveň vytvárali príjemnú atmosféru, za čo im prináleží naša vďaka."
 • Ing. Ivana Filipová, Miroslava Hranková, MBA, Ing. Miroslav Seleši, Ing. Mária Tobolková, Ľubomír Vanko, Manz Automation Slovakia, s.r.o.