Organizácia Master štúdia


+Koľko trvá Master štúdium?
25 dní

+V akých dňoch sa konajú stretnutia ako často?
Vo štvrtok a piatok, 1-krát do mesiaca.

+Kedy presne sa konajú stretnutia?
Presný harmonogram dostanú účastníci pri zápise.

+Aký je harmonogram jednotlivých stretnutí?
Každý deň je začiatok o 8:30 a končí sa približne o 16:00. Počas dňa je naplánovaná jedna doobedňajšia a 1 poobedňajšia prestávka. Obed je v čase od 12.00h – 13.00h (prípadne inak po dohode s lektorom).

+Čo ak zabudnem na stretnutie?
To by sa nemalo stať, pretože týždeň pred každým stretnutím Vám pripomenieme e-mailom, kedy bude najbližšie stretnutie, názov predmetu a meno prednášajúceho. Súčasne Vám vložíme do online úložiska dát materiály, ktoré si stiahnete do tabletu a podľa potreby vytlačíte.

+Čo mám robiť, ak sa nemôžem zúčastniť stretnutia?
Je potrebné oznámiť svoju neúčasť e-mailom alebo telefonicky, aby sme na Vás nečakali so začiatkom.

+V akej forme budem dostávať učebné materiály?
Materiály v elektronickej podobe budete dostávať do online úložiska dát a preberať ich budete za pomoci tabletu.

+Sú pripravené aj exkurzie?
Návštevy a praktická výučba vo firmách účastníkov budú pre ostatných exkurziou.

+Ako prebieha záverečná skúška?
Teoretické znalosti sú overované dvoma písomnými testami. V teste bude vždy 1 otázka z každého predmetu (očakáva sa odpoveď niekoľkými vetami). Na konci štúdia prebehne záverečná obhajoba Master práce. Prezentácia práce je plánovaná na 10 minút, ku každej práci bude mať 3-členná komisia otázky. Zároveň budete odpovedať na písomné otázky recenzenta (zadávateľa Master práce) z vlastnej firmy.

+Aké otázky môžem očakávať na teste?
Na záver prezentácie uvedie lektor kontrolné otázky, ktoré si formou opakovania prejde so študentmi pri záverečnom zhrnutí témy a tieto otázky budú základom pre tvorbu záverečných testov.

+Ako mám vypracovať Master prácu?
Tému Master práce si zvolí každý účastník na začiatku štúdia po dohode s vedením firmy, ktorá ho na štúdium prihlásila. Počas štúdia mu bude z radov lektorov IPA Slovakia pridelený vedúci Master práce, ktorý mu pomôže po odbornej stránke. O formáte, väzbe, posudku a spôsobe odovzdania Vás budeme počas štúdia informovať.

+Môžem si požičať Master práce z minulých ročníkov?
Master práce sú k dispozícii k pozretiu v IPA knižnici. Vzhľadom na niektoré dôverné informácie ich však nie je možné požičiavať alebo kopírovať.

+Má IPA Slovakia nejakú študijnú literatúru, ktorú môžem využívať?
Každý účastník má k dispozícii IPA knižnicu, kde nájde viac ako 1600 titulov domácej a zahraničnej literatúry, časopisov a DVD. Knižnica sa nachádza priamo v učebni v Žiline.

Organizačné informácie


+Kde môžem chodiť na obedy?
V prípade seminárov konaných na IPA rezervujeme miesta v reštaurácii vzdialenej 50 m. Počas seminárov u účastníkov býva obed zabezpečený priamo v jedálni spoločnosti.

+Kde sa môžem ubytovať?
Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám, zoznam doporučených hotelov Vám poskytneme. Absolventi štúdia odporúčajú zhodnúť sa na 1 zariadení, čo upevní vzťahy a spríjemní večery.

Registrácia a platba


+Čo všetko je zahrnuté v účastníckom poplatku?
V poplatku je zahrnutá účasť na štúdiu a na exkurziách v rámci štúdia, konzultácie a hodnotenie Master projektu, kontrolný deň, záverečná obhajoba so slávnostným ukončením štúdia, tablet s prístupom k elektronickým materiálom, študijné materiály v elektronickej podobe, tlačené formuláre navyše k elektronickej verzii, organizačné náklady a občerstvenie. Každý účastník navyše získa prístup do IPA knižnice, ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství, 10% zľavu na nákup brožúr v IPA e-obchode počas Master štúdia, odborné brožúry v elektronickej podobe.

+Aké sú platobné možnosti?
Polovicu účastníckeho poplatku je nutné uhradiť pred začiatkom každého pol roka na základe zálohovej faktúry, ktorá bude zaslaná kontaktnej osobe elektronicky. V prípade, že nebola uvedená, bude poslaná na e-mail prihlasovateľa. Prvá splátka sa uhradí po podpise zmluvy o štúdiu, druhá splátka sa uhradí pred zahájením druhého semestra. Zmluvu o štúdiu Vám pošleme po prijatí prihlášky spolu s harmonogramom štúdia a zoznamom predmetov.

+Dokedy je možné zaregistrovať sa ako účastník?
Odporúčame vám registráciu čím skôr, kedže registrácia končí 31. 7. 2018.

+Aké sú storno podmienky?
Výber zo storno podmienok IPA Slovakia: 21 dní pred začiatkom akcie je možné uskutočniť bezplatné storno. 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje storno poplatok vo výške 100 %.